TEA YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş.

 

 

POL-005 

Veri Gizlilik Politikası

 

Bu belge ve içinde yer alan tüm bilgiler, Tea Yazılım San. ve Tic. A. Ş. (TeaTechs) tarafından hazırlanmış olup, TeaTechs çalışma prensiplerini yansıtan TeaTechs düşünsel çabasının bir ürünüdür; tüm hakları TeaTechs’a aittir. Hak sahibinin izni olmaksızın şirket dışında paylaşılamaz, yayılamaz, kopyalanamaz ve değiştirilemez.


                        TeaTechs © 2022

 

VERİ GİZLİLİK POLİTİKASI


İşbu Gizlilik Politikası, TEA YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-TeaTechs (“Şirket”) tarafından işletilen internet siteleri (“Web Sitesi”) ve Şirket’e ait Mobil Uygulamaları kullanan kullanıcılar (“Ziyaretçi”) için geçerlidir ve Şirket tarafından Ziyaretçiler’in Web Sitesi’ni ve Mobil Uygulamaları kullanımları esnasında elde edilebilecek verilerin gizliliğinin korunması kapsamında hazırlamıştır.


1. Şirket, yazılım teknolojilerini kullanan kullanıcılarının (Ziyaretçiler) ürettikleri verileri tam güvenlikli bulut veri tabanı üzerinde depolar, yalnızca Ziyaretçi tarafından belirlenen yetkilerle Ziyaretçinin belirlediği kullanıcılar tarafından bu verilere ulaşılabilir.

2. Ziyaretçi tarafından girilen verileri, yalnızca Ziyaretçi kullanıcıları görür, ulaşır ve yetkisi varsa düzenleyebilir.

3. Şirket, Ziyaretçi’ye ait verileri ve her türlü gizli bilgisini, kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, Ziyaretçi’lerin bilgilerinin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

4. Ziyaretçi tarafından Web Sitesi ve Mobil Uygulamalar aracılığıyla girilen veriler, Gizlilik Politikası, kişisel veri elde edilmesi esnasında Ziyaretçi’ye sunulan Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni ve Ziyaretçi’nin açık rızasında belirtilen haller kapsamında üçüncü şahıslarla paylaşılmamakta, hiçbir ticari amaçla kullanmamakta ve üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

5. Ziyaretçi tarafından Şirket’e Web Sitesi ve Mobil Uygulamalar aracılığıyla iletilen veriler hukukun gerekli kıldığı durumlarda resmi kurum/kuruluşlar, mahkemeler tarafından talep edilmesi halinde ilgili merci ve mahkemelere iletilebilecektir.

6. Web Sitesi’ne üyelik, ürün satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen kredi kartı ve banka kartlarına ilişkin kişisel veriler, Ziyaretçi ile ilgili banka veya kart kuruluşları arasında, Şirket’ten bağımsız olarak gerçekleştirilmekte olup kredi kartı şifresi gibi bilgiler Şirket veya diğer Web Sitesi Ziyaretçileri tarafından görüntülenememektedir.

7. Ziyaretçi’nin, Şirket ile paylaşmış olduğu kişisel verilerinin Ziyaretçi’ye ait olduğu kabul edilmektedir.

8. Şirket’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın,  verilerin depolandığı bulut sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, sorumluluk bulut hizmeti sağlayıcısındadır.

9. Ziyaretçi’ye tanımlanmış ve yalnızca kendi kullanımında olan Web Sitesi’nde ve Mobil Uygulamalarda, herkese açık alanlarda ifşa ettiği, yorumlarda veya mesajlarda paylaştığı bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucu doğacak zarardan Ziyaretçi sorumlu değildir. 

10. Ziyaretçinin belirlediği kişilere tanımlanmış kullanıcı adı ve şifrelerin güvenliğini sağlamaktan ziyaretçi sorumludur. Ziyaretçi dilediği an istediği kullanıcı adı ve şifrele bilgilerinin değiştirilmesi için Şirket’ten talepte bulunabilir. Şirket en kısa sürede bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.


Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde Ziyaretçi için hüküm ifade edecektir. Yapılan değişikliğin ardından Ziyaretçi’nin Şirket’in hizmet veya ürünlerini kullanmaya devam ediyor olması, değişikliklere muvafakati anlamına gelecektir.

 

Ziyaretçiler’in Web Sitesi ve Mobil Uygulamalar aracılığıyla elde edilen verileri hakkında daha detaylı bilgi için lütfen Web Sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.