TEA YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş.

 

POL-001

Bilgi Politikası

 

 

Telif Hakkı:


Bu belge ve içinde yer alan tüm bilgiler, Tea Yazılım San. ve Tic. A. Ş. (TeaTechs) tarafından hazırlanmış olup, TeaTechs çalışma prensiplerini yansıtan TeaTechs düşünsel çabasının bir ürünüdür; tüm hakları TeaTechs’a aittir. Hak sahibinin izni olmaksızın şirket dışında paylaşılamaz, yayılamaz, kopyalanamaz ve değiştirilemez.


                          TeaTechs © 2022

 

BİLGİ POLİTİKASI


TeaTechs Bilgi Politikası, Tea Yazılım San. ve Tic. A.Ş. (“TeaTechs”) tarafından temin edilen bilgilerin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini risk yönetim süreçleri içerisinde muhafaza etmek ve ilgili taraflara olası risklerin doğru bir şekilde yönetildiğine dair güvence vermek için düzenlenmiştir.
Bilgi Politikası, TeaTechs’in genel yönetim yapısının bir parçasıdır. Bilgi güvenliği süreçleri, bilgi sistemlerinin ve kontrollerin tasarımında dikkate alınmış ve TeaTechs’in ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmiştir.
TeaTechs tarafından hedefler doğrultusunda oluşturulan Bilgi Politikası ile;
Bilgi varlıklarının gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin, sürekliliğinin ve kontrolünün sağlanması,Bilgi varlıklarının kaybolmasından, bozulmasından veya kötüye kullanılmasından doğan risklere maruziyetinin sınırlanması, yasa ve yönetmeliklere uygunluğunun sağlanması,Bilgi varlıklarının, içeriden ya da dışarıdan bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı korunması veİş stratejisi ve kurumsal hedeflerin desteklenmesi amaçlamaktadır.Bilgi Politikası, TeaTechs’in bilgilerini veya iş sistemlerini kullanan tüm şirket personelini ve şirket personeli dışında kalan ve TeaTechs ile arasındaki sözleşmesel ilişki gereğince, TeaTechs’ın bilgilerine erişim olanağı bulunan üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları, iş ortakları ve bunlara bağlı destek personelini kapsar.
Yukarıda belirtilen ve TeaTechs’in bilgi kaynaklarına erişenler:
Kişisel ve elektronik iletişimde TeaTechs’e ait bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlarlar,Risk düzeylerine göre belirlenen güvenlik önlemlerini alırlar,şirket içi bilgi kaynaklarını (duyuru, doküman vb.) yetkisiz olarak 3. kişilere iletmezler.

Şirket bilişim kaynaklarını, yasalara ve bunlara bağlı yönetmeliklere aykırı faaliyetler amacıylakullanmazlar.Müşteriler, iş ortakları, tedarikçiler veya diğer üçüncü kişilere ait bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korurlar.
TeaTechs olarak Bilgi Güvenliği Politikası doğrultusunda, tüm çalışanlarımızın, bilgi güvenliği hakkında farkındalık eğitimleri verilmekte ve uyum sağlamakta ve bilgi güvenliğine yönelik altyapı teknolojik imkanlarla beraber sürekli olarak geliştirilmektedir.


TeaTechs Bilgi Politikası, TeaTechs Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile uyumludur.