TEA YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş.

 

 

POL-004 

Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikası

 

Bu belge ve içinde yer alan tüm bilgiler, Tea Yazılım San. ve Tic. A. Ş. (TeaTechs) tarafından hazırlanmış olup, TeaTechs çalışma prensiplerini yansıtan TeaTechs düşünsel çabasının bir ürünüdür; tüm hakları TeaTechs’a aittir. Hak sahibinin izni olmaksızın şirket dışında paylaşılamaz, yayılamaz, kopyalanamaz ve değiştirilemez.


                        TeaTechs © 2022

 

ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI


TeaTechs faaliyetlerini çalışan ve müşteriler için sağlıklı ve çevreye saygılı ortamlarda yerine getirir.
TeaTechs ülkemiz ve dünya için sürdürülebilirlik gereksinimlerinin farkındadır. Çevresel açıdan sürdürülebilir bir dünyada yaşamayı ve gelecek nesillere sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefler. Çevre ve Sürdürülebilirlik ve iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimser.