TEA YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş.

 

POL-003 

Uyum Politikası

 

 Telif Hakkı:

Bu belge ve içinde yer alan tüm bilgiler, Tea Yazılım San. ve Tic. A. Ş. (TeaTechs) tarafından hazırlanmış olup, TeaTechs çalışma prensiplerini yansıtan TeaTechs düşünsel çabasının bir ürünüdür; tüm hakları TeaTechs’a aittir. Hak sahibinin izni olmaksızın şirket dışında paylaşılamaz, yayılamaz, kopyalanamaz ve değiştirilemez.


                      TeaTechs © 2022

UYUM POLİTİKASI

 

Tüm TeaTechs çalışanlarının uyum konusunda kişisel yükümlülüklerini kabul edeceği ve bütünlük içerisinde, etik kuralları gözeterek şirket genelini kapsayan bir uyum programı oluşturulması,Uyum politikası ihlalleri ve uyumsuz eylemlerle tekrar karşılaşılmasına engel olacak en uygun düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.Bu politika TeaTechs’in etik kurallarının ayrılmaz bir parçasıdır.

TeaTechs, etkili bir uyum programının uygulanabilmesi için dört önemli koşulu gözetecektir:

Bağlılık; TeaTechs bünyesinde uygulanacak uyum programının temelini oluşturur.

Uygulama; halihazırda devam eden eğitimler ve çalışanları da uygum programına dâhil eder.

Gözlem ve Değerlendirme kapsamında uyum programının denetlemeye ve raporlamaya tabi tutulacaktır.

Sürekli Gelişim kapsamında uyum programı düzenli olarak değerlendirilecek ve gelişimin sürekliliği sağlanacaktır.

Bu koşullar, uyum prensipleriyle de desteklenecektir. Bu prensiplere uymak adına TeaTechs’da uygulanacak adımlar aşağıdaki gibidir:

Bütün çalışanlar; TeaTechs bünyesinde etik ve olumlu bir uyum programı sürdürülmesini sağlayacak olan etkin organizasyon yapısının desteklenmesi ve teşvik edilmesinde sorumludur. Genel müdür; yasalara ve mevzuata uygunluk konusunda üst düzey sorumluluk alacak ve TeaTechs’nun uyum sistemlerinin etkinliğini gözlemlemek, değerlendirmek ve korumaktan sorumlu olacaktır.


Genel müdür; uyum performansı ve uyum yükümlülüklerini tanımlayarak yerine getirilmesini sağlayan, değerlendirip gözlemleyen ve raporlayan en uygun uyum programının uygulanmasını sağlar ve öncülük eder. TeaTechs çalışanları, bu uyum politikasının en etkili şekilde uygulanması ve sürdürülmesinden sorumlu olacaktır. Bu sebeple tüm çalışanlar; ilgili sistemler ve tüm yönetmeliklere bağlı kalacak ve bu politikanın gelişiminden de sorumlu olacaktır.


TeaTechs bünyesinde; uyum programı, yükümlülükler ve uyumla alakalı her türlü meselede açık bir izlenebilirlik sağlanacak ve uyum yükümlülükleri doğrultusunda karşılaşılacak her bireysel hatayı ciddiyetle ele alınacaktır. Bireysel hataların, meselenin ciddiyetine göre iş hukuku mevzuatına ve içtihatlarına aykırı olmayan ve İşyeri Yönetmeliği kapsamında belirlenen disiplin cezaları da dâhil olmak üzere bazı sonuçları olacaktır. Bu kapsamda, gerçekleştirilecek uyumsuzluk soruşturmasını, yöneticiler tarafından atanan denetçi (denetçiler) yürütecek ancak nihai karar yöneticiler tarafından verilecektir.


Uyum programının uygulanması kapsamında tüm çalışanlara; uyum açısında bireysel sorumluluklarını kavrayabilmeleri ve bu sorumlulukları en etkin şekilde yerine getirebilmelerini sağlamaları adına eğitim ve uygulama da dâhil olmak üzere gerekli imkânlar sağlanacaktır.